Folkhögskolans Veteranförening

Studieresa till Tanzania

Folkhögskolans Veteranförening och Karibu Sverige (KSA) inbjuder till en studieresa till Tanzania v. 43 – v. 44 2019. Vi kommer att besöka flera FDC:s (Folk Development
Colleges), Tanzanias variant av folkhögskola och som 1975 startade med svensk hjälp. Vid besöken kommer vi rakt in i det tanzaniska vardagslivet och får möjlighet att se och känna hur livet är i ett utvecklingsland, en möjlighet som det är svårt att få på annat sätt än att träffa våra folkhögskolevänner som finns på den andra sidan av den globala
utvecklingsskalan. Givande möten garanteras.


Vi kommer även att besöka KTO (Karibu Tanzania Organisation) som arbetar för FDC:nas utveckling. Några samhällsinstitutioner som arbetar med vuxenutbildning besöker vi också, och försöker på olika sätt förstå det tanzaniska samhällets sätt att fungera. Ett besök vid en nationalpark ingår. Stora chanser att möta Big Five på nära håll!


Resan vänder sig till dig med intresse för globala utvecklingsfrågor och som vill se hur det vi kallar folkbildning kan ta sig uttryck i en annan världsdel med helt andra förutsättningar. Goda chanser till att diskutera pedagogiska utmaningar ges. En sådan här resa ger goda möjligheter att förstå vår samhällsutveckling i förhållande till den östafrikanska, varför vi är rika och varför de vi träffar inte är rika. De globala hållbarhetsmålen framstår på annat sätt här. Mål 4 och 5 i Agenda 2030 finns i KTOs/FDCs strategi.

Kostnad
Totalkostnaden är svår att exakt uppskatta idag. Vi räknar med ett pris på närmare
20 000 allt 
inräknat. Vi kommer att bo på mellanklasshotell/Guest Houses, med hygglig standard, ibland på en FDC.
Transporter i Tanzania är inräknade.
Vad som tillkommer är inträde/skatt för besök i nationalpark (ca 25 dollar 
och mat vid några tillfällen. Avgift för visum, 50 dollar, kan lösas på flygplatsen, om du inte föredrar att söka direkt via nätet (www.immigration.go.tz)

Förberedelser
Inför resan kommer KSA/Veteranföreningen att ordna en förberedelseträff. Du kommer att få fortlöpande information inför resan, tips och praktiska råd. Reseledaren har goda
kunskaper om och goda kontakter med Tanzania och KTO/FDC-världen efter flera besök.

Anmälan senast maj 2019.
Mer information ger Rikard och Ebbe, som också tar emot anmälan:
Rikard Lilljeqvist, rikard.lilljeqvist@folkbildning.net

0702 - 19 86 01,
Ebbe Andersson, ebbe.andersson@folkbildning.net

0705 - 46 48 35
Välkommen till ditt livs folkhögskoleresa!