Folkhögskolans Veteranförening

 

 

FOLKHÖGSKOLEMINNEN

 Styrelsen beslöt 2000 att ge ut en antologi med personligt berättade minnen från folkhögskolemiljö.  Tre antologier har getts ut. I redaktionskommittén har deltagit Marianne Marcusdotter, Berit Forsberg, Folke Albinson och Björn Höjer.

 

I inbjudan att delta skrev kommittén:

Vi vill att du ska berätta Dina personliga upplevelser av

  • händelser – människor – miljöer
  • folkhögskolans särart och betydelse
  • drömmar och visioner, som gett glädje och besvikelse, som mött stöd eller motstånd
  • tankar och (pedagogiska)idéer, som engagerat och rönt framgång eller misslyckats.

Folkhögskoleminnen I

Den första antologin gavs ut 2002. I den medverkade tolv lärare och rektorer: Sten Berglund, Richard Estreen, Elna Hessel, Björn Höjer, Gösta Karlsson, Carin Lindblom, C.G. Lindell, Kjell Petersson, Ingemar Sallnäs, Eric Sjöqvist, Gösta Vestlund och Birgitta Östlund.

 

Många författare skriver om flera skolor och ännu flera omnämns i förbigående. Här är de skolor som har behandlats någorlunda utförligt av respektive författare. Samma skolor förekommer hos flera av författarna. Några av dessa skolor kan sedan förekomma också i en annan del. Birkagården, Biskops-Arnö, Brunnsvik, Eslöv, Forsa, Fristad, Gripsholm (sedermera Röda Korset), Hola, Härnösand, Jakobsberg, Lillsved, Ljungskile, Lunnevad, Marieborg, Nordens folkliga akademi, Samernas, Sigtuna, Sjövik, Stensund, Sörängen, Tollare, Viskadalen, Västerberg, Ålsta och Åsa.

Folkhögskoleminnen II

Den andra antologin kom 2003. De medverkande författarna var Folke Albinson. Berit Forsberg, Carin Linblom, Marianne Marcusdotter, Johan Norbeck, Yngve Rosenberg, Ingemar Sallnäs, Lars-Åke Strömberg, Rolf Sundén, Harald Vallgårda, Kajsa Vallgårda och Nils Zandhers.

 

Skolor: Axevalla, Brunnsvik, F-linjen i Linköping, Fridhem, Hemse, Jakobsberg, Kävesta, Ljungskile, Marieborg, Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, Skinnskatteberg, Sunderby, Södra Vätterbygden, Tollare, Viskadalen, Åsa och Örebro.

 

Folkhögskoleminnen III

I denna del, som utkom 2005, medverkar inte bara lärare och rektorer. Boken innehåller aspekter på folkhögskolan ur elevperspektiv, om en husmors viktiga uppgift, om fackligt arbete och om folkhögskoleinspektörens roll. De medverkande författarna var Arne Back, Rolf Berggård, Egil Boräng, Anders Eriksson, Kjell Forsvall, Bo Göthberg, Irina Handamirov, Jörgen Håkansson, Ingemor Ohlsson, Göran Sallnäs, Margareta Sarri, Anna-Lisa Tottmar-Björkman och Agneta Wirén.

 

Skolor: Grimslöv, Helliden, Härnösand, Kalix, Kjesäter, Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Lillsved, Oskarshamn, Sigtuna, Stensund, Tollare och Runö.

 

Samtliga tre delar trycktes på Författares Bokmaskin, Stockholm. Teknisk redaktör var Gunnar Rydström och för omslagsbilden svarade Margareta Bergner.  

 

Böckerna kan beställas från Bildningsförlaget, Västra Sörbys Bygata 16, 387 92 Borgholm. Telefon 0485-56 02 36.

Numera nedsatt pris: 75 kr per del och 150 kr för alla tre. Portokostnaden tillkommer.