Folkhögskolans Veteranförening

Inbjudan till Sambildande 14 mars 2019 på Valla folkhögskola

Välkomna till en dag med Inkluderande pedagogik som tema

 

PROGRAM

09.30 Fika

10.00 Välkommen! Presentation av dagen.

10.15 Inledande föreläsningar:

-Inkluderande pedagogik på folkhögskola–om 7,5-poängskursen vid LiU.

Sofia Nyström, universitetslektor

-Olika tillsammans–om folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar. Erik Nylander, lektor i pedagogik vid LiU

-Förhållningssättet som pedagogik–Anita Anic, STUDS-kursen på Valla folkhögskola

11.45Lunch

12.45 Minikonsert med vokalensemblem Ex Anima, Liljeholmens folkhögskola

13.15 Valbara seminarier, 2 x 40 minuter

Varje deltagare väljer två seminarier. Valen görs på plats.

  1. Bemötande på folkhögskola Anita Anic, Valla folkhögskola + representant för SPSM
  2. Kroppsaktivism, krossa normer. Workshop med Nathalie Hedström och Louise Hofström, Marieborgs folkhögskola.
  3. Bygga med människan i fokus. Om det tvååriga IV-programmet Bygg-och fastighetslinjen på Stensunds folkhögskola. Mika Koskinen.
  4. Kroppen och knoppen -hälsa för alla! Jessica Lilja, Eva Torsteinsrud, Per Eriksson och Perarne Swanolf, Karlskoga folkhögskola.

14.45 Fika och avslutning av dagen

Anmälan till Anton le Clercq, Valla folkhögskola, ac@valla.fhsk.se0708-16 03 77 senast den 11 mars. Meddela eventuella önskemål om specialkost.

Kostnad: 180 kr/deltagare.

 

Varmt välkomna!

Styrelsen distrikt 5