Folkhögskolans Veteranförening

Seminarium kring Folkhögskolans internationella arbete

Datum: 23 januari 2018

Plats: Skeppsholmens folkhögskola

15 folkhögskoleveteraner samlades till seminarium på Skeppsholmens folkhögskola den 23 januari. Tillsammans med våra värdar, rektor Eva Ripa Torstenson och skolans styrelseordförande Anette Svensson, fördjupade vi oss i flera viktiga frågor.


Under rubriken Kunskap och solidaritet, om svensk folkhögskolas engagemang för global rättvisa gjorde Clara Hyldgaard Nankler en historisk översikt över framväxten av folkhögskolornas engagemang för länder och verksamheter i tredje världen. Utifrån ett brett källmaterial beskrev hon hur och varför folkhögskolorna engagerat sig i olika solidaritetsrörelser. De mest påtagliga exemplen var de u-linjer som startades på flera skolor. Detta var dock inte det enda uttrycket för skolornas engagemang.


Tanzania var det land som stod mest i fokus. Ebbe Andersson berättade om hur Karibuorganisationerna i Sverige och Tanzania samarbetat genom åren.


Stefan Bietkowski berättade därefter om sitt eget och hans tidigare skolas engagemang i Haiti efter en förödande jordbävningen. Han vädjade till alla att inte kasta gamla datorer, utan istället skicka dem till honom f.v.b. till Haiti.


Seminariet hann också med att stadfästa en Stockholmsavdelning av Veteranföreningen med Bo Löwkrantz och Stefan Bietkowski som sammankallande.


Sist men inte minst genomfördes en träff med lärarna på skolan. För mer information om detta, se Björn Grips krönika från 2018-02-10.