Folkhögskolans Veteranförening

Till minne av Gösta Vestlund
Per-Ola Jansson

Gösta Vestlund är den svenska folkbildningens särklassige nestor, inte endast för den aktningsvärda ålder han uppnådde, utan fastmer för den aktning man känner för hans klokhet och visdom. Vägen till denna hederstitel har varit lång och brokig. Gösta växte upp som utomäktenskapligt barn hos sina farföräldrar i en liten gård vid Österfors, i Gagnefs socken. En ivrig faster lät honom genomgå en frenologisk undersökning, varvid det visade sig att han var i besittning av s.k. läshuvud. Skolljuset Vestlund togs in i realskolan i Borlänge. Det politiska intresset väcktes tidigt; som SSU-are opponerade Gösta sturskt mot några bönder vid ett politiskt möte när han livfullt stödde Wigforss i skattefrågan. Han deltog senare i ett möte i Björbo då en grupp SSU-are argumenterade emot nazister. Slagsmål med gärdsgårdsstörar avslutade mötet.

Efter uppmuntran och ekonomiskt stöd från en av Gagnefs präster bar det sedan iväg till Sigtuna folkhögskola, där han på ett livsavgörande sätt mötte grundaren av Sigtunastiftelsen och tillika folkhögskolans rektor Manfred Björkqvist. I Sigtuna avlade Gösta studentexamen efter ett års studier vid det Humanistiska Läroverket, efter tillskyndan av rektor Björkqvist. Där mötte han skolkamrater från en helt annan bakgrund, många av dem adliga. Kvällssamtalen var intensiva och samtalskonsten utvecklades för alla. Studier vid Uppsala universitet resulterade i en fil.mag. Under ett år vikarierade sedan Gösta i realskolan vid sitt gamla läroverk, då han bland annat undervisade Olof Palme.

På 30-talet deltog Gösta i en folkbildningsverksamhet i Kramfors mot en bakgrund av Ådalshändelserna 1931, då bl.a. arbetslivets problem och konflikter beaktades. Efter några års tjänstgöring på Brunnsviks och Marieborgs folkhögskolor växte intresset för arbetslivsfrågor ytterligare. Baserad på den allra senaste amerikanska forskningen gav han 1949 ut Arbetsglädjens problem, en rapport som fortfarande väcker intresse.

Gösta Vestlund anställdes strax därpå som rektor för att bygga upp Tollare folkhögskola, med IOGT som huvudman. Från 1956 arbetade Gösta för SÖ, först som folkhögskoleinspektör, sedan som undervisningsråd.
Omvittnat är Göstas närmast outtröttliga arbetsförmåga. Han har gjort många betydande insatser i skilda sammanhang inom folkrörelsesverige. ABF, IOGT, RBU har utnyttjat hans arbetsförmåga, liksom det illustra Svenska Sällskapet för Folknykterhet och Folkuppfostran, med många fler andra organisationer. Vid tillkomsten av Nordens Folkliga Akademi spelade Gösta en avgörande roll.

Under Gösta Vestlunds ledning skapades en vuxenutbildningsverksamhet i Tanzania med inspiration från den svenska folkhögskolan. Ännu idag är mer än 50 skolor för vuxna (de allra flesta med boende i internat), Folk Development Colleges, i full verksamhet runtom i det stora landet.

Under senare delen av sitt liv blev han en intensiv följare av rapporteringarna från World Values Survey, som han presenterade vid de Vestlunddagar som årligen genomfördes efter hans 100-årsdag. Han betonade då hur dialog, tillit och likvärdighet var avgörande nycklar för att förstå både hot och möjligheter som den demokratiska utvecklingen står inför.

Hans roll som nestor för svensk folkbildning bekräftades, dels när han promoverades till hedersdoktor vid Linköpings universitet 1984, och dels när han 2006 mottog Illis Quorum, åttonde storleken. Vid 102-års ålder 2015 blev han under en ceremoni i USA invald i International Adult and Continuing Education Hall of Fame for Adult Education.

Foto: Clara Hyldgaard Nankler