Folkhögskolans Veteranförening

Träff på Wendelsberg
Per Nordqvist

Som vi kan läsa om på annat ställe i tidningen så genomförde Folkhögskolans Veteranförening sitt årsmöte på Wendelsbergs folkhögskola den 22 april. Dagen innan träffades det västra distriktet av föreningen till sitt vårmöte på samma plats. Det har blivit en tradition att ses en gång per termin på någon av alla de folkhögskolor som finns i Västra Sverige. Vi var närmare 20 personer närvarande och kunde denna gång också glädja oss åt flera deltagare med rötterna i andra delar av Sverige.
    Skolans rektor Sven Östberg satte tonen för vår samling när han inledde med att på ett kåserande sätt berätta om skolans tillblivelse, historia, nutid och framtid. Till framtidsbilden hörde den distanskurs, kallad Projektbildaren, som vi sedan fick stifta närmare bekantskap med. Vi förflyttades till en skolsal fylld med teknisk utrustning, som gjorde det möjligt att genomföra en tuff helfartskurs på distans. Skolans lärare Sören Eriksson berättade initierat och med en härlig geist om de nya pedagogiska och didaktiska grepp som krävdes. Han var också mån om att betona hur viktigt det var med disciplin och närvaro, trots att man tidvis fanns skilda över hela landet. Jag tror att vi alla blev imponerade över hur ny it-teknik kan användas, men samtidigt glada över att inte behöva bemästra alla dessa nymodigheter som krävs i en föränderlig utbildningssituation. Jag hörde att någon mumlade om en stencileringsapparat när vi gick ut för att inta en god lunch.
    Eftermiddagen var vikt för Benton Wolgers från Folkbildningsrådet. Han har ju som specialuppdrag att arbeta med att belysa etisk och praktisk gränsdragning för en skolform som ju ska präglas av största möjliga frihet. Innehållet i hans intressanta föredragning på temat ”Finns det några gränser för folkhögskolans frihet?” har tidigare refererats i nr 4/2014 i samband med ett av föreningen arrangerat seminarium i Stockholm. Här kan bara noteras att vi kände att frågeställningarna inte var nya och någon påminde oss om Bo Götbergs ”fel och försummelser” på gångna rektorskonferenser. Vi blev dock medvetna om att svaret inte är givet på ”att-styra-eller-inte-styra-frågan” med tanke på folkhögskolans framtida utveckling.
    Väl så viktigt en sådan här dag är att få träffa gamla vänner och minnas. Det gör att Västra distriktet av Veteranföreningen inbjuder till ytterligare en träff i höst. Håll ögonen öppna för mer information!


Wendelsbergs folkhögskola

Foto: Egil Boräng