Folkhögskolans Veteranförening

Rapport från regional träff på Österlens folkhögskola den 4 april 2018

Vi var sex personer som sågs – Göran Göransson, Örjan Bergils och Jan Friheden, alla med förflutet på värdskolan, samt Clara och Janne Nankler, från Göteborgs respektive Löftadalens folkhögskolor, samt undertecknad från Bona folkhögskola.

Vi inledde med att lyssna på Jana Habudere, Görans efterträdare som föreståndare för Afrikakurserna på skolan. Hon berättade medryckande om sin och Görans distanskurser, där kursen i Afrikansk litteratur är förhållandevis populär. Även den generella resekursen till Östafrika, som har ett långt förflutet på skolan, har fortfarande ett elevunderlag.

Göran berättade sedan om sina 45 år som kursföreståndare på Afrikakurserna. En livfull och omspännande diskussion om allt från Tomelillakursernas betydelse till Ramaphosas möjligheter att bekämpa korruption i Sydafrika kom upp till behandling.

På eftermiddagen, efter en god gratislunch, berättade Clara om sin forskning kring Folkhögskolans internationella kurser, som vid sin största omfattning på 1970-talet innefattade drygt 50 folkhögskolor.

Därefter vidtog en diskussion om möjligheterna att skapa kursverksamhet baserat på internationell solidaritet idag och i framtiden. En intressant idé som kom upp var att ordna resekurser i Sverige för flyktingar som nu går på våra skolor runt om i landet.

Dagen avslutades med en initierad guidning av Göran på Sveriges minsta museum – Hasse&Tage-muséet – som är beläget i Tomelilla.

Vi bestämde att försöka få till stånd en ny regionträff till hösten, på temat Fokhögskolans pedagogik och arkitektur – finns det en genomtänkt idé?

Österlen

Från höger Clara Nankler, Jan Friheden, Göran Göransson, Örjan Bergils, Janne Navnkler