Folkhögskolans Veteranförening

 

Styrelse

Styrelse för 2017 och 2018:

Björn Grip, ordförande

 bjorngrip@hotmail.com

Stellan Boozon

 stellan@boozon.com

Lena Skördeman

 lena@skordeman.com

Jörgen Håkansson

 jorgenh1@telia.com

Kent Jonelind

 kent.jonelind@gmail.com

Ersättare:

 

Birgitta Nesterud

 birgitta.nesterud@telia.com

Rikard Lilljeqvist

 rikard.lilljeqvist@folkbildning.net

 Styrelserapporter och kalendarium