Folkhögskolans Veteranförening

 

Styrelse

Styrelse för 2023 och 2024:

Signild Håkansson, ordf

signild.hakansson@folkbildning.net

Björn Grip, sekr

bjorngrip@hotmail.com

Lisa Strömfelt, kassör

lisa.stromfelt@gmail.com

Kent Jonelind

kent.jonelind@gmail.com

Rikard Liljeqvist

rikard.liljeqvist@folkbildning.net

 

 

Ersättare

 

Anita Jonsson

anitajonsson46@gmail.com

Urban Lundin

urban.lundin@folkbildning.net

 

 Styrelserapporter och kalendarium