Folkhögskolans Veteranförening

 

Styrelse

Styrelse för 2019 och 2020:

Björn Grip, ordförande

bjorngrip@hotmail.com

Signild Håkansson

signild.hakansson@folkbildning.net

Lena Skördeman

lena@skordeman.com

Jörgen Håkansson

jorgenh1@telia.com

Kent Jonelind

kent.jonelind@gmail.com

Rikard Liljeqvist

rikard.liljeqvist@folkbildning.net

Ersättare

 

Birgitta Reimer

birgitta-reimer@outlook.com

Judith Skörsemo

judith.sk@telia.com

 

 Styrelserapporter och kalendarium