Folkhögskolans Veteranförening

 


 

Vår historia

 

Föreningen bildades 1999 efter initiativ av Marianne Marcusdotter, Bo Göthberg, Margret Kihlén och Harald Vallgårda. På det konstituerande mötet på Skeppsholmens folkhögskola deltog 28 personer. Föreningen har årsmöte vartannat år och har hållits på Biskops-Arnö, Hagaberg, ombord på M/S Regina Baltica, Härnösand, Stockholm och Örebro.

 

Vilka har suttit i styrelsen?

Ordförande

Marianne Marcusdotter 1999 – 2009

Lena Skördeman 2009 –  2015

Björn Grip 2015 - 2023

Signild Håkansson 2023 -

 

Ledamöter

Bo Göthberg 1999 – 2007

Åke Leander 1999 – 2003

Margret Kihlén 1999 – 2005

Harald Vallgårda 1999 – 2003

Berit Forsberg 2001 – 2009

C.G. Lindell 2003–2005

Kjell Petersson 2005 – 2011

Kerstin Mustel 2005 – 2015

Jörgen Håkansson 2007 –

Britt-Marie Danestig 2009 – 2015

Stellan Boozon 2011 –

Kent Jonelind 2013 –

Lena Skördeman 2015 –

 

 

Ersättare

Berit Forsberg 1999– 2001

Johan Norbeck 1999 – 2003

C.G. Lindell 2001–2003

Folke Albinson 2003– 2005

Kerstin Mustel 2003 – 2005

Jörgen Håkansson 2005– 2007

Lena Skördeman 2005 – 2009

Åke Gustavsson 2007 – 2009

Stellan Boozon 2009 – 2011

Rune Nilsson 2009 –

Rikard Lilljeqvist 2011 -