Folkhögskolans Veteranförening

 

Vi välkomnar alla nya medlemmar, som enligt de nya stadgarna 2013 kan vara

”den som verkat inom folkhögskolan som anställd eller förtroendevald och som erlagt gällande årsavgift. ”

Medlemsavgiften är 250 kronor och vi använder våra medel i huvudsak för att arrangera sammankomster med föreläsningar och seminarier. Vid studieresor gäller avgifter enligt självkostnadsprincipen.

Folkhögskolans Veteranförening, plusgiro 400 28 34-2 är vårt konto.

OBS! Ange ditt namn i meddelanderutan, med max antal tecken och var noggrann med detta, när du betalar via internetbank. Annars vet vi inte vem det är som betalat!

Meddela samtidigt kassören Kent Jonelind ditt namn, fullständig postadress samt e-postadress och mobilnummer endera till kent.jonelind@gmail.com           

eller brevledes till

Kent Jonelind
Marielundsvägen 7
824 31  HUDIKSVALL

Antagligen har du kollegor från din tid i folkhögskolan, som du kan tipsa om vår förening och våra verksamheter. Ju mer vi är tillsammans …