Folkhögskolans Veteranförening

Maria Graner, generalsekreterare på folkbildningsrådet

Ett antal folkhögskoleveteraner deltog den 30 november 2016 i ett seminarium på Folkbildningsrådet. Rådets nya generalsekreterare, Maria Graner medverkade. Hon berättade bl.a. om processen bakom det nya statsbidragssystemet, vilken blev hennes första stora utmaning på posten.

Maria GranerFoto: Staffan Myrbäck

Närvarande på mötet var följande veteraner:

Björn Grip, Kent Jonelind, Jörgen Håkansson, Tore Mellberg, Lena Skördeman, Kerstin Mustel, Monika Magnusson, Urban Lundin, Rickard Lilljequist, Björn Höijer, Gösta Vestlund, Anita Johnsson och Stellan Boozon. Dessutom medverkade Staffan Myrbäck, redaktör för tidskriften Folkhögskolan.

Maria Graner har en bakgrund inom studieförbundsvärlden, bl.a. Sensus. Hon har också varit generalsekreterare för scoutrörelsen. Hennes första erfarenhet av folkhögskola var på Röda Korsets ungdomsförbund, där många hade gått på Röda Korsets folkhögskola i Gripsholm.

En av de första ärendena som Maria fick på bord var att leda processen att genomföra ett nytt statsbidragssystem. Mer om det finns att läsa här.  Processen blev inte helt lyckad, enligt Maria, eftersom den skapade en del splittring inom folkbildningen. En del av de kontroversiella förslagen var följande:

  • Den yrkesinriktade folkhögskoleverksamheten ska inordnas i SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer (www.seqf.se), vilket en del ser som ett hot mot folkhögskolans frihet
  • RIO har väckt frågan om att de privata folkhögskolorna bör ha momskompensation, då skolor som ägs av offentlig förvaltning får göra momsavdrag.
  • Högst 10% av lärarna får rekryteras på ideell bas. Dessa får räknas in i lärartätheten. Diskussionen har gått om att detta urholkar lärarstatusen.
  • Lärartätheten nu är ca 2,2 lärartjänster på 1000 deltagarveckor. I det nya systemet är lärartätheten 1,8.
  • RIO ville ha återremiss men övriga ville snabbt komma till beslut.
  • FSO förstärker sig nu, bl.a. genom asylfrågorna. Vårt uppdrag måste vara att förse andra myndigheter om vad folkbildning är.

Några röster från deltagarna

  • Bedömer att det är kraftiga överdrifter om splittring. Det har varit ett par arbetarrörelsefolkhögskolor som har drivit detta.
  • Det har alltid varit en viss spänning mellan landstings- och RIO-skolorna. Det är inget nytt.

Veteraner på Folkbildningsrådet

Sittande från vänster: Kerstin Mustel, Gösta Vestlund, Björn Grip och Stellan Boozon. Stående från vänster: Tore Mellberg, Jörgen Håkansson, Lena Skördeman, Björn Höijer, Urban Lundin, Monika Magnusson, Rickard Lilljequist, Kent Jonelind samt Anita Johnsson