Folkhögskolans Veteranförening

Nya Folkhögskoleminnen 

 

Efter närmare 20 år beslöt styrelsen att söka medel och tillsätta en redaktionsgrupp bestående av Stewe Claeson, Signild Håkansson och Eva Önnesjö. De tre fick in 22 bidrag från 24 skribenter, som framför allt belyste perioden 1990–2010. Ekonomiskt bidrag har liksom tidigare erhållits från Stockholms Arbetareinstitutsförening.

 

Författare: Jan-Inge Bengtsson, Kiki Bodin, Rigmor Breidemalm, Kjell-Erik Börjesson, Björn Grip, Anita Grünbaum, Björn Hallrin, Per-Ola Jansson, Annastina Kapla, Lena Lönnqvist, Staffan Myrbäck, Gun Mörkenstam, Elisabet Mörnerud, Birgitta Nesterud, Martin Nihlgård, Eivor Olofsson, Kåre Olsson, Monica Roselius, Lena Skördeman, Sven Smedberg, Elisabeth Strömfelt, Stig Åsbringer, Per Olof Öhrn och Sven Östberg.

 

Skolor: Agnesberg, Karlskoga, Biskops-Arnö, Bona, Forsa, Göteborg, Hola, Hyllie Park, Ingesund, Kalix, Kista, Klarälvdalen, Lillsved, Malung, Mora, Nordiska, Röda Korset, Sjövik, S:t Erik, Stensund, Sundsgården, Svefi (tidigare Sverigefinska), Sånga-Säby (senare Alma), Sörängen, Tollare, Umeå (tidigare Dalkarlså), Valla, Wendelsberg, Västerberg, Åsa.

De tre första delarna trycktes på Författares Bokmaskin, Stockholm. Teknisk redaktör var Gunnar Rydström. Nya Folkhögskoleminnen är tryckt hos TELLO-gruppen, Söderköping.  Teknisk redaktör var Tore Mellberg.  För omslagsbilden svarar Margareta Bergner.

 

Prislista för Folkhögskoleminnen

De ”gamla” Folkhögskoleminnen I, II och III kostar 150 kr/st vid separat försäljning.

I samband med köp av Nya Folkhögskoleminnen erbjuder vi nedsatta paketpriser.

OBS! Porto i sedvanlig ordning tillkommer vid alla leveranser.

 

  Allmän kund Medlem
Nya Folkhögskoleminnen 200*kr/st  150 kr/st
Nya + ett gammalt 300 kr   250 kr
Nya + två gamla 350 kr 300 kr
Nya + tre gamla 400 kr 350 kr

 

 

* Vid köp av Nya Folkhögskoleminnen med 5 ex eller fler är priset 150 kr/st.

 

Marieborgs folkhögskola säljer böckerna

Kontaktperson Johanna Nilsson, 011-21 96 11, konferens@marieborg.org