Folkhögskolans Veteranförening

Välkommen

Vår historia

Folkhögskolans veteranförening startade 1999 och har nu ca 150 medlemmar.

Kom med oss och träffa folkhögskoleveteraner från olika delar av landet! Vi möts på seminarier och studiedagar. Emellanåt gör vi en resa.

Folder1

Föreningen står öppen för den som verkat inom folkhögskolan som anställd eller förtroendevald och som erlagt gällande årsavgift (citat ur stadgarna)

Du blir medlem genom att betala 250 kronor till postgirokonto 4002834-2, Folkhögskolans veteranförening (glöm inte att ange ditt namn i meddelanderutan).

Vi använder våra medel i huvudsak för att arrangera sammankomster med föreläsningar och seminarier. Vid studieresor gäller avgifter enligt självkostnadsprincipen.

Meningen med föreningen

Föreningens syfte (§ 2 i stadgarna) är

att följa och främja utvecklingen inom folkhögskolevärlden,

att vara ett forum för social kontakt och trevnad genom att ordna möten, seminarier och resor,

att informera genom medlemsblad och aktiv hemsida,

att ställa medlemmarnas erfarenheter till förfogande och göra våra röster hörda i debatten.

Föreningen har årsmöte vartannat år

 

Genomförda aktiviteter och arrangemang

Utgåvor

Styrelsen beslöt 2000 att ge ut en antologi med personligt berättade minnen från folkhögskolemiljö. Tre upplagor, Folkhögskoleminnen I-III, har getts ut. Vi har också gett ut en tioårsskrift.

Seminarier

Under de senaste åren har vi genomfört följande seminarier

2014
Etik och gränsdragning i folkhögskolan

2015
Klimatseminarium 

2016 våren
Folkhögskolan i framtiden

2016 hösten
Möte med FOLKBILDNINGS-RÅDETS nya generalsekreterare

2017 (I anslutning till årsmötet)
Tål demokratin sina väljare?

2018
Folkhögskolans internationella arbete

Folkhögskoleveteranen

Fyra gånger per år kommer vårt medlemsblad, i regel 12 sidor och alltid med intressant innehåll.

Redaktionen och några regelbundet återkommande skribenter skapar det mesta av materialet. Men vi söker ständigt fler bidragsgivare, allt för att öka igenkännandet. Som ny medlem kan du skriva till oss i vilket ärende som helst, som du finner angeläget.

Men vi erbjuder också några fasta rubriker, som kanske kan locka, t.ex.

Osannolika möten, Anekdoten, Jag + folkhögskolan = sant, där vi gärna vill höra hur det kom sig att du ”hamnade” på folkhögskola, Att göra gott som veteran.

Välkommen som medverkande!

Facebook

Vår bredaste kontaktyta mot omvärlden är vår Facebooksida, Folkhögskolans

veteranförening - öppen sida. Vi utnyttjar den kanalen för utåtriktade aktiviteter och pålysningar.

Regionala träffar

Ute i landet genomförs ett antal regionala träffar med skiftande teman. De träffar som genomförs speglas också i Folkhögskoleveteranen.

Aktuella kontaktuppgifter

Föreningens postadress (ordförande)
Folkhögskolans Veteranförening
c/o Björn Grip, Sturegatan 9B
614 32 Söderköping

Kassör
Kent Jonelind, Marielundsvägen 7
824 31 Hudiksvall

Folkhögskoleveteranen, redaktionskommitté
Urban Lundin, urban.lundin@folkbildning.net
Clara Nankler, clara.nankler@folkbildning.net
Tore Mellberg (layout)
tore.mellberg@folkbildning.net