Folkhögskolans Veteranförening

Informationen nedan finns även
i en utskrivningsbar folder
(A4, dubbelsidig utskrift).
    
Klicka på bilden för att ladda ner för utskrift.

Vår historia

Folkhögskolans veteranförening startade 1999 och har nu ca 150 medlemmar.

Kom med oss och träffa folkhögskoleveteraner från olika delar av landet! Vi möts på seminarier och studiedagar. Emellanåt gör vi en resa.

Folder1

Föreningen står öppen för den som verkat inom folkhögskolan som anställd eller förtroendevald och som erlagt gällande årsavgift (citat ur stadgarna)

Du blir medlem genom att betala 250 kronor till postgirokonto 4002834-2, Folkhögskolans veteranförening (glöm inte att ange ditt namn i meddelanderutan).

Vi använder våra medel i huvudsak för att arrangera sammankomster med föreläsningar och seminarier. Vid studieresor gäller avgifter enligt självkostnadsprincipen.

Meningen med föreningen

Föreningens syfte (§ 2 i stadgarna) är

att följa och främja utvecklingen inom folkhögskolevärlden,

att vara ett forum för social kontakt och trevnad genom att ordna möten, seminarier och resor,

att informera genom medlemsblad och aktiv hemsida,

att ställa medlemmarnas erfarenheter till förfogande och göra våra röster hörda i debatten.

Föreningen har årsmöte vartannat år

 

Genomförda aktiviteter och arrangemang

Utgåvor

Styrelsen beslöt 2000 att ge ut en antologi med personligt berättade minnen från folkhögskolemiljö. Tre upplagor, Folkhögskoleminnen I-III, har getts ut.

Och nu (år 2023) har vi gett ut en ny utgåva, Nya folkhögskoleminnen!
Den är tryckt i 500 ex och är redan nästan slutsåld.

Seminarier

Under de senaste åren har vi genomfört följande seminarier:

2018
Folkhögskolans internationella arbete

2019
Ett hemligt liv
Martin Kylhammar om Verner von Heidenstam

och Kate Bang

2020
Folkhögskolan och det demokratiska uppdraget

2020
Folkhögskolan och det demokratiska uppdraget

2022
Bokpresentation Nya Folkhögskoleminnen (olika teman)

2023
Folkhögskolan i morgon, hot och möjligheter

Folkhögskoleveteranen

Fyra - fem gånger per år kommer vårt medlemsblad, i regel 12 sidor och alltid med intressant innehåll.

Redaktionen och några regelbundet återkommande skribenter skapar det mesta av materialet. Men vi söker ständigt fler bidragsgivare, allt för att öka igenkännandet. Som ny medlem kan du skriva till oss i vilket ärende som helst, som du finner angeläget.

Men vi erbjuder också några fasta rubriker, som kanske kan locka, t.ex.

Osannolika möten, Anekdoten, Jag + folkhögskolan = sant, där vi gärna vill höra hur det kom sig att du ”hamnade” på folkhögskola, Att göra gott som veteran.

Välkommen som medverkande!

Facebook

Vår bredaste kontaktyta mot omvärlden är vår Facebooksida, Folkhögskolans

veteranförening - öppen sida. Vi utnyttjar den kanalen för utåtriktade aktiviteter och pålysningar.

Regionala träffar

Ute i landet genomförs ett antal regionala träffar med skiftande teman. De träffar som genomförs speglas också i Folkhögskoleveteranen.

Aktuella kontaktuppgifter

Föreningens postadress (ordförande)
Folkhögskolans Veteranförening
c/o Signild Håkansson
Folkungagatan 12 B
703 42 Örebro

Kassör

Lisa Strömfelt
Kobbeslätten 10 A

436 37 Askim 

Folkhögskoleveteranen, redaktionskommitté
Urban Lundin, urban.lundin@folkbildning.net
Per-Ola Jansson braxnaspoj@gmail.com
Tommy Fogelberg (layout)
tommy.fogelberg@telia.com