Folkhögskolans Veteranförening

Veteranföreningens årsmöte hölls den 22 april 2015 på Wendelsbergs folkhögskola

Här är besluten i korthet:

Ny styrelse för 2015 och 2016:

Björn Grip ordförande

Stellan Boozon

Jörgen Håkansson

Kent Jonelind

Lena Skördeman

Ersättare:

Mai Keidser

Rikard Lilljeqvist

Medlemsavgiften är fortfarande 200 kr

 

Här kan du läsa protokollet