Folkhögskolans Veteranförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FolkhögskoleVeteranen är föreningens medlemstidskrift. Den utkommer med 4-5 nummer/år, och ingår så klart i medlemsavgiften.

Huvudsakligen är det föreningens egna medlemmar som skriver i tidningen, men vi tar gladeligen emot bidrag från skribenter utanför föreningen.

Tidningen kan Du läsa här.

Redaktionskommittén består av tre personer.

                                                                   

Chefredaktör                                        Skribent, korrektur mm                       Layout, redigering, skribent
Per-Ola Jansson                                    Urban Lundin                                     Tommy Fogelberg
braxnaspoj@gmail.com                          urban.lundin@folkbildning.net              tommy.fogelberg@telia.com
072-522 72 32                                      070-841 11 67                                    070-768 06 78