Folkhögskolans Veteranförening

Årsmöte på Åsa folkhögskola
26 april 2017

Här är de viktigaste besluten i korthet:

- Årsavgiften höjdes från 200 till 250 kr, framför allt med motiveringen att kunna förstärka arbetet i de regionala föreningarna.

- Den nya styrelsen blev med ett undantag densamma som den gamla, Birgitta Nesterud från Göteborg blev ny ersättare i stället för Maj Keidser, som undanbett sig omval. Styrelsens sammansättning blir nu: Björn Grip, ordförande, Stellan Boozon, Kent Jonelind, Lena Skördeman, Jörgen Håkansson, ersättare Rickard Liljekvist och Birgitta Nesterud.

- Annat att notera: Klas Sondén, från Motala ersätter Egil Boräng, som avsagt sig, i redaktionen för Folkhögskoleveteranen.

- I anslutning till årsmötet hölls ett seminarium på temat "Tål demokratin sina väljare?", där Bengt Göransson, tidigare utbildnings- och kulturminister höll det inledande anförandet.

Bengt GöranssonVeteraner funderar och spekulerar

Här kan du läsa protokollet från årsmötet