Folkhögskolans Veteranförening

Folkhögskolan i stormens öga

2019-09-05

När styrelsen träffades till sitt första höstmöte på Sveriges folkhögskolors kansli i Stockholm, fick vi också samtala med Gerhard Holmgren, RIO:s organisationschef. Vi pratade naturligtvis om läget inför den kommande budgeten, men också om andra bekymmer när det gäller folkhögskolans långsiktiga finansiering.

När det gäller det generella statsbidraget lär det inte bli vare sig höjningar eller neddragningar. Det har varit beskedet från departementet inklusive kontakter med Anna Ekström, utbildningsministern, under hela resan från januariöverenskommelsen mellan regeringen, centern och liberalerna. Gott så långt, under rådande ekonomiska och politiska villkor.

Däremot var Gerhard bekymrad över vad som blir konsekvenserna av slakten på Arbetsförmedlingen. Etableringskurserna har minskat kraftigt, ja nästan raderats under våren, och SMF-verksamheten (SMF = Studiemotiverande folkhögskolekurs) hålls visserligen hittills hyfsat igång, men det blir allt svårare med samarbetet när de lokala arbetsförmedlingarna dräneras på folk och/eller läggs ned.

Ett annat bekymmer är regionstödet. Det har inte förändrats på länge utan ligger kvar på 400 kr/deltagarvecka. Det har inte höjts sedan början av 2000-talet. Det stora bekymret är dock att de stora regionerna konstruerar sina egna regler för sina skolor i regionen. Det ifrågasätts på sina håll om man ska bidra med interkommunalt stöd. Konsekvensen blir olika ekonomiska villkor för skolorna beroende på var i Sverige man råkar finnas.

Men det finns hot också på andra sätt. De politiker och tjänstemän som idag har makten gällande kultur, utbildning och folkhögskolor i synnerhet, är nya och inte på det klara med den tradition av frihet som har varit ett signum för folkhögskolan. Vissa av dessa borgerliga och nationalistiskt politiska företrädare ifrågasätter också nyttan med folkbildning och folkhögskola som företeelse.

Samtidigt är det också så att Sverigedemokraterna är intresserade av att starta sin egen folkhögskola. Och varför skulle man inte göra det? Det finns en stark nationalistisk och konservativ rörelse och det finns en förankring och idétradition inom folkhögskolan att knyta an till. Minns Teodor Holmberg den förste rektorn på Hvilan, som för övrigt varit inspiratör för den ledande kretsen inom Sverigedemokraterna. Utan tvivel skulle en folkhögskola vara till gagn i en sådan tradition och för detta parti. Eller vad tror ni, kära läsare?

Ja, det var ett intressant samtal som vi hade med Gerhard om Folkhögskolan i den politiska stormens öga. Jag tror att våra kontakter med honom blir allt mer värdefulla. Inte minst för att vi generöst får möjlighet att nyttja sammanträdeslokal på Magnus Ladulåsgatan, där kansliet för FSO (Folkhögskolornas serviceorganisation, Sveriges 156 folkhögskolors egen organisation).