Folkhögskolans Veteranförening

Kjell Forsvall

Alltid i rörelse

Lena Skördeman

Vi som fick vara med vid SFHLs ombudsmöte i Kiruna 1984 minns nog en högt uppskattad kanon om vatten:

Vattenmoln som faller ner som regn och snö som smälter ner och rinner i snabba bäckar som porlar…

Sången presenterades livfullt av en naturvetare, tillika kantor och organist, från Härnösand, Kjell Forsvall. (Några år tidigare hade han segrat på tusen meter i Skolungdomens på Stockholms stadion, före Leif Silbersky.)

Nu har Kjell givit ut en bok om livet som folkbildare. Axplock ur livet som folkbildare kallar han det, och han har samlat egna och andras texter om framför allt Härnösands folkhögskola.

Där har ju under åren några områden ägnats särskild omsorg. Musiken har stort utrymme och har uppmärksammats även för musikhandledarkursen med Jonas Röjås. Den kunde man som lärare några år ta del av genom de rikskurser som gemensamt var fortbildning för yrkesverksamma och grundutbildning för folkhögskollärarutbildningen.

Funktionsvariationer är en annan viktig specialisering. Teckenspråksutbildningen kopplades till utvecklingsarbete med pedagogdagar och konferenser och praktikveckor för lärarutbildningen. Kurser för dyslektiker och synskadade fick en teoretisk och praktisk ram, de senare med exempelvis en världsunik motionsslinga. .
Skolans internationella insatser har gällt bland annat Mellanöstern och Baltikum, och lokalt manifestationen Fem i tolv.

Boken blir en varierad framställning av en vital verksamhet som ändå hänger ihop. Några av oss kan tänka på Veteranföreningens årsmöte på två dagar 2007 i Härnösand. Kjell var värd och outtröttlig vägvisare i och omkring staden och skolan - mycket man inte visste att man undrade. Och var man inte nyfiken innan så rycktes man med av honom - ”ivrig, alltid ivrig”!

Beställs via Kjell.forsvall@gmail.com, 200 kr + frakt.